Werkwijze

Binnen De Twentse Zorgcentra werken we op basis van het Persoonlijk Ondersteunings Plan (POP). Ook op De Bokkensprong is dit de basis vanwaar we starten met elke client, het POP gebruiken we om elke client een passend activiteitenaanbod te geven.

Belangrijk hierbij is dat je uitgaat van het werk wat er op de boerderij gedaan moet worden en welke client de vraag heeft om dit te doen. Door een wensen en verwachtingen gesprek wordt de vraag van de client helder. Past de vraag van de client binnen De Bokkensprong dan wordt er gestart met een stageplek en een voorlopig activiteitenprogramma. De stageplek is een periode van drie maanden waarin de client meedraait op de Bokkensprong.

Door middel van observatie, samenwerken en gesprekken met de client, kijken we of het aanbod past bij de vraag van de client. Daarna wordt in een gesprek met de client de activiteiten geëvalueerd. Die uitkomst wordt meegenomen in een evaluatie met meerdere disciplines: de persoonlijk begeleider dagbesteding, de persoonlijk begeleider wonen, de persoonlijk begeleider vorige dagbesteding en de orthopedagoog. 

Wanneer de uitkomst van dit gesprek positief is, wordt er over gegaan tot definitieve plaatsing.