Visie / Doelstelling

Visie

Wij bieden een combinatie van vraaggericht werken en de verzorging van dieren in een landelijke omgeving. Daardoor worden zelfstandigheid, eigenwaarde en zelfvertrouwen bij de client ontwikkeld.

Deze drie factoren zijn de basis voor zelfontplooiing. Door de client te ondersteunen in zijn/haar zelfontplooiing ontdekt de client zelf nieuwe eigenschappen en vaardigheden.

Wij streven ernaar om de client niet afhankelijk te maken van de begeleiders, maar dat de client overtuigd raakt van zijn eigen kunnen.

Doelstellingen

 

  • De cliënt heeft meer eigenwaarde en zelfvertrouwen
  • De cliënt ontdekt meer eigenschappen/vaardigheden van zichzelf
  • De cliënt ontplooit zichzelf
  • De cliënt geniet van het werken met dieren
  • De cliënt leert om te gaan met mensen van buiten de instelling (integratie)
  • De cliënten helpen elkaar