Home arrow Werkwijze in de praktijk

De Bokkensprong
Visie / Doelstelling
Werkwijze
Werkwijze in de praktijk
Ontwikkeling
Verbanden
De Twentse Zorgcentra
Ponyboerderij Noord
De Rökker
Terreindienst
Atelier 't Bouwhuis
Werkwijze in de praktijk

Wat erg belangrijk is in onze werkwijze is dat de begeleiders niet de bepalende factor zijn. De begeleiders hebben dit veranderd in een ondersteunende factor. Dit houdt in dat: De client aangeeft wat hij/zij kan en dat de begeleider, voor zover dat in zijn mogelijkheden ligt, daar op inspringt.

Alle werkzaamheden/activiteiten die plaatsvinden op de boerderij, worden in overleg met de client gedaan. Dit overleg vind plaats in het begin van de ochtend en de middag. Zo helpen de begeleiders de client met het kiezen van werkzaamheden.

Uit het overleg komt naar voren wat er dat dagdeel gedaan moet worden en in samenspraak met de client worden deze activiteiten verdeeld. De activiteiten worden voor wie nodig is, ondersteund door pictogrammen. Per dag deel hangt de client zelf zijn pictogrammen op het planbord.  De client heeft zo een duidelijk overzicht van zijn dagindeling en weet wat hij wanneer gaat doen.

Werkdoelen van de begeleiders 

  • De begeleider stimuleert zelfontplooing van de client
  • De begeleider stimuleert het "eigen kunnen" van de client 
  • De begeleider stimuleert de vaardigheden van de client
  • De begeleider leert de client om de dieren op de boerderij te verzorgen
  • De begeleider motiveert de clienten om elkaar te helpen

 

 

Top!