Home arrow Visie / Doelstelling

De Bokkensprong
Visie / Doelstelling
Werkwijze
Werkwijze in de praktijk
Ontwikkeling
Verbanden
De Twentse Zorgcentra
Ponyboerderij Noord
De Rökker
Terreindienst
Atelier 't Bouwhuis
Visie / Doelstelling
Visie

Wij bieden een combinatie van vraaggericht werken en de verzorging van dieren in een landelijke omgeving. Daardoor worden zelfstandigheid, eigenwaarde en zelfvertrouwen bij de client ontwikkeld. Deze drie factoren zijn de basis voor zelfontplooiing. Door de client te ondersteunen in zijn/haar zelfontplooiing ontdekt de client zelf nieuwe eigenschappen en vaardigheden. Wij streven ernaar om de client niet afhankelijk te maken van de begeleiders, maar dat de client overtuigd raakt van zijn eigen kunnen.

Doelstellingen
  • De client heeft meer eigenwaarde en zelfvertrouwen
  • De client ontdekt meer eigenschappen/vaardigheden van zichzelf
  • De client ontplooit zichzelf 
  • De client geniet van het werken met dieren
  • De client leert om te gaan met mensen van buiten de instelling (integratie)
  • De clienten helpen elkaar
 

Top!