Home arrow De Twentse Zorgcentra

De Bokkensprong
Visie / Doelstelling
Werkwijze
Werkwijze in de praktijk
Ontwikkeling
Verbanden
De Twentse Zorgcentra
Ponyboerderij Noord
De Rökker
Terreindienst
Atelier 't Bouwhuis
De Twentse Zorgcentra

ImageDe Bokkensprong bevindt zich op 't Bouwhuis, een locatie voor wonen en dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten van de Twentse Zorgcentra.

De Twentse Zorgcentra is één organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke handicap, waarbij de vraag van de cliënt centraal staat. Wij investeren continu in de optimalisatie van de communicatie met de cliënt zelf en zijn omgeving. De uitkomsten hiervan vormen het fundament van de vraaggerichte zorg en dienstverlening.

Wij bieden iedere cliënt veiligheid en sfeer, maar ook perspectief. Wij ondersteunen de cliënt bij het bereiken van de individuele doelen op het gebied van wonen, leren, werken en vrijetijdsbesteding en het omgaan met zijn/haar beperkingen. De faciliteiten van De Twentse Zorgcentra zijn daarom flexibel, spelen in op de behoeften van de cliënt en zijn kleinschalig. Daarbij staan de door De Twentse Zorgcentra geleverde diensten op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau.

Kijk voor meer informatie op: http://www.detwentsezorgcentra.nl

 

Top!